Vi udfører termografi fra luften

Dansk Drone Termografi afslører fejl i solcelle- og solvarmeanlæg og lokaliserer varmetab i byggerier og industri installationer.

Det siger kunderne:

INSPEKTION
Solceller og solvarme

Termografisk Drone inspektion afslører fejl og defekter i solcelle- og i solenergi paneler. Selv de mindste temperaturforskelle kan have stor betydning for anlæggets rentabilitet og tilbagebetalingstid.

De fleste solcelle anlæg, har en forventet levetid på ca. 20 år. Afhængig af hvor anlægget er i sin livscyklus, kan der være forskellige fordele ved at få lavet en inspektion.

Spørgsmål og svar

I forbindelse med opførelse af anlægget, kan en termografisk inspektion være et trygt punktum for projektet for både køber og sælger. Perioden fra panelets produktion til det sidder færdigmonteret er den mest risikofyldte ifht. stød og vrid, som kan resultere i knækkede celler og afbrudte forbindelser.

Et privat solcelleanlæg har en mærkbar effekt på en ejendoms værdiansættelse og energiforbrug. Både som køber og långiver vil man derfor gerne sikre sig at anlæggets stand svarer til den beregnede værdi. Nogle defekter viser sig efter adskillige år og vil sprede sig hvis ikke de opdages i tide. Det drejer sig f.eks. om indtrængende fugt og korrosion.

Garantiperioden for et solcelleanlæg kan være meget varierende og bestå af flere tidsfrister. Der kan f.eks. være den almindelige 2 års reklamationsret, derudover kan montøren have sin egen garantiordning – og dertil kommer producentens produkt- og ydelsesgaranti. Med en uvildig termografisk inspektion, har man gode kort på hånden hvis man skal have leverandøren til at betale for hel- eller delvis udskiftning af solpanelerne som følge af defekte celler eller skader forårsaget af salt og ammoniak.

Skader på paneler er lette at se når der er tale om deciderede brud. Men der skal også opstå usynlige skader på et solcelleanlæg ifm. tagskader, stormskader og væltede træer.

Panelerne er nemlig følsomme overfor vrid, tryk og stræk, da det kan medføre skader inde i panelerne, som er umuligt at se med det blotte øje.

Har man mistanke om at solcelleanlægget ikke leverer den lovede ydelse, starter et detektivarbejde med at fastslå årsagen. En termografisk inspektion kan meget hurtigt afsløre om dele af anlægget er ude af drift og dermed spare tid og omkostninger til at demontere de enkelte paneler for at fejlsøge på dem.

Et solcelle panel består af et antal celler, som er indbyrdes serieforbundet. I ét panel kan der være flere strenge af celler, som så igen er koblet sammen. Cellerne er ikke 100% ens, da der i produktionen vil være mindre variationer. Men ved at koble et stort antal celler sammen, kan man lave et helt panel som f.eks. er specificeret til at levere 235Watt, men i virkeligheden leverer mellem 228W – 265W. Det er helt normalt.

Når man inspicerer solcellepaneler, leder man efter områder som er væsentligt varmere end de omkringliggende. En celle kan blive ”utæt” og derved vandrer strømmen den forkerte vej og bliver omdannet til varme. Forbindelserne mellem cellerne kan også være dårlige. Det skaber øget modstand og der resulterer også i mere varme. Endelig kan hele strenge af celler være frakoblet. Og en celle der ikke kan aflevere sin elektricitet, bliver også varm.

Sammenkoblingen mellem solpanelerne kan angribes af korrosion og vil også udvikle varme. Det kan være en ren brandfælde, da strømstyrken kan være meget høj.

GALLERI:
Termografisk solcelle inspektion

PRISER:
Solcelleinspektion

Pakke 1
Husstands-anlæg (2-4 KW anlæg)
Kr.
2.500,-
excl. moms.
Termografisk inspektion af mindre solcelle anlæg 2-4 KW monteret på én bygning.
 • 10-15 termografiske billeder
 • Oversigtsbillede
 • Termografiske nærbilleder
 • Rapport i pdf format
 • Levering via dropbox eller mail
 • Incl. 40 km kørsel*
 • Besøg efter aftale
Pakke 2
Husstands-anlæg (4-6 KW)
Kr.
3.000,-
excl. moms.
Termografisk inspektion af privat solcelle anlæg 4-6 KW monteret på én bygning.
 • 15-20 termografiske billeder
 • Oversigtsbillede
 • Termografiske nærbilleder
 • Rapport i pdf format
 • Levering via Dropbox eller mail
 • Incl. 40 km kørsel*
 • Besøg efter aftale
Pakke 3
Special opgave (Store anlæg)
Efter tilbud
Inspektion af større anlæg, solvarme parker og damlagre. Mulighed for billeder og video.
 • Termografiske billeder
 • Termografisk video
 • Almindelige fotos
 • Nat-optagelser
 • Hurtig udrykning
 • Rapport i Word og pdf format
 • a

(*) Herefter kr. 5,- per km. Alle priser er excl. moms. Der tages højde for prisændringer.

Vi er godkendt af Trafikstyrelsen.
(Kategori 1A, 1B og 2 samt natflyvning.)

INSPEKTION
Huse og bygninger

En termografisk bygningsinspektion kan finde de varmetab som et traditionelt energieftersyn nemt overser. Forkert udført hulmursisolering, et skjult hul i et dampspær, forkert udført renovering, ødelagt isolering efter en husmår og fugtskader er eksempler på ting som kan opdages med fintfølende termografisk måleudstyr.

Og da målingerne foretages fra luften med en drone, opdager man også de fejl der ikke kan ses fra jorden. Med et termografisk billede, ser man umiddelbart hvor varmen slipper ud og hvor man bør sætte ind med reparationer eller energirenoveringer.

Spørgsmål og svar

Nyopførte ejendomme er mere komplicerede end nogensinde tidligere og kravene til energieffektivitet og indeklima stiger år for år. Utætheder i husets klimaskærm opdages typisk ifm. udførelse af en blower door test. Men kuldebroer og fejl i isoleringen kan medføre problemer med fugt og skimmelsvamp adskillige år senere.

Kuldebroer ses tydeligt med et termografisk kamera ligesom fejl i isoleringen omkring sokkel, vinduer og døre træder tydeligt frem.

I forbindelse med salg- og udlejningen af beboelsesejendomme, skal der udarbejdes et energimærke. Energimærket fortæller hvordan huset burde opføre sig, under hensyntagen til byggeår, materialer og udførte forbedringer.

En termografisk dokumentation af ejendommen, giver vished for at man ikke har overset skader som senere kan resultere i uforudsete omkostninger.

Reparationer efter stormskader udføres ofte under tidspres. I forbindelse med stormskader, udfører vi gerne en skadesdokumentation fra luften, så forsikringsselskabet og håndværkerne har den bedst mulige dokumentation at arbejde ud fra.

Når så reparationen har fundet sted, er en termografisk inspektion en god dokumentation for at huset fortsat er godt isoleret.

Vand og fugt leder varme ca. 20 gange bedre end luft og giver desuden problemer med råd og svamp. Derfor er det vigtigt at finde selv små utætheder hurtigst muligt.

Et fladt tag, kan for det blotte øje se fuldstændigt nyt og intakt ud. Men fra luften, kan man tydeligt se områder med afvigende temperaturer.

Det er typisk områder, hvor der ligger vand lige nedenunder tagpappet eller hvor isoleringen er opfugtet som følge af et hul eller et ødelagt dampspær.

I forbindelse med udførelse af energirenoveringer, er en termografisk inspektion både et godt sted at starte og et godt sted at slutte. Inspektionerne bør laves under sammenlignelige forhold, dvs. nogenlunde ens udendørs temperatur, skydække og med samme indendørstemperatur. Vi registrerer disse forhold i forbindelse med alle inspektioner, så sammenligningen bliver så god som mulig.

GALLERI:
Termografisk bygnings inspektion

PRISER:
Bygningsinspektion

Pakke 1
Parcelhus (150 kvm)
Kr.
2.500,-
excl. moms.
Termografisk inspektion af fritliggende én-familiehus på op til 150 kvm. Incl. 10-15 billeder, kørsel og pdf rapport.
 • 10-15 termografiske billeder
 • Rapport i pdf format
 • Incl. 40 km kørsel*
 • Levering via Dropbox
 • Besøg efter aftale
Pakke 2
Stor Villa (+150 kvm)
Kr.
3.000,-
excl. moms.
Termografisk inspektion af større fritliggende én-familiehus. Incl. 15-20 billeder, kørsel og pdf rapport.
 • 15-20 termografiske billeder
 • Rapport i pdf format
 • Incl. 40 km kørsel*
 • Levering via Dropbox
 • Besøg efter aftale
Pakke 3
Special opgave (Parcelhus)
Efter tilbud
Inspektion af større ejendomme efter aftale. Der er mulighed for billeder, video og natoptagelser.
 • Termografiske billeder
 • Termografisk video
 • Almindelige fotos
 • Nat-optagelser
 • Hurtig udrykning

(*) Herefter kr. 5,- per km. Alle priser er excl. moms. Der tages højde for prisændringer.

Dansk Drone Termografi

Dansk Drone Termografi er et joint-venture mellem DroneFyn ApS og Pigeon Air Photo ApS – som er godkendte og veletablerede droneoperatører med indgående kendskab til bygningsinspektion og udførelse af termografiske målinger fra luften.

Vi samarbejder omkring udvikling af inspektionstyper, valg af udstyr, markedsføring og best-practice omkring udførelse af opgaverne.

Tilsammen dækker vi hele landet og agerer backup for hinanden i perioder med travlhed eller ferie.

Ud over termografiske inspektioner, udfører vi også en række andre luftfoto relaterede opgaver – som f.eks.:

 • Ejendomsfotografering
 • 3D kortlægning
 • Time-lapse
 • Video-optagelser
 • 360-graders optagelser

Vi dokumenterer desuden byggepladser fra luften.

Book en inspektion

BOOK EN INSPEKTION

Udfyld nedenstående skema – og vi kontakter dig for at aftale nærmere:

Vælg inspektion og pakke:* (Der kan vælges flere)

Felter med * skal udfyldes